Beleef de kerst in Duiven

Het personeel van het theepaviljoen en de kinderboerderij in het Horsterpark bestaat voor een belangrijk deel uit mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden in hun (dagelijkse) werkzaamheden begeleid door professionals van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen, Zozijn en Stichting Activiteiten Horsterpark. Door deze wijze van dagbesteding wordt er een wezenlijke bijdrage geleverd aan het goed laten verlopen van de werkprocessen op het Horsterpark.

Daarnaast heeft de dagbesteding ook een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten. Sommigen cliënten ontwikkelen zich zodanig dat er minder beroep hoeft te worden gedaan op de zorg. Het overstappen van begeleid wonen, naar zelfstandig wonen is hiervan een mooi voorbeeld.

team

"Het was mooi met de sneeuw."

"Ik vind het heel leuk om te helpen bij het varken aan het spit."

"Alles is gezellig. Zonder mij is er geen Dickens."

"Dat er veel mensen op af komen."

"De mooie glimmende kleren en het armbreien."

"De gezelligheid."

"Ik vind het leuk om worstjes te bakken en te verkopen."

"De mooie kramen en de oliebollen."

"De sfeer er omheen."

"Het is iets van vroeger."

"Om een toespraak te houden en op te treden."

"Om te helpen in de snoepkraam."

Top